CLB Sách và Hành Động T3H chuẩn bị thành lập ngày 21/6/2017 chính là một thư viện sách cộng đồng, kết nối và mang văn hoá đọc đến học sinh, sinh viên và các đối tượng yêu thích sách cũng như tạo môi trường, sân chơi giao lưu giữa các thành viên sau mỗi ngày học tập.

Sáng ngày 8/07/2017, Hệ Thống Đào Tạo CNTT T3H đã diễn ra buổi bảo vệ đồ án vô cùng ấn tượng của các bạn học viên ngắn hạn lớp lập trình ASP và lớp lập trình Android.  Với nhiều đề tài mới mẻ và hấp dẫn được đánh giá cao, các bạn học viên đã có được thành quả xứng đáng cho những tháng ngày mệt mài chuẩn bị và hoàn thành đồ án.

Ngày 15/04/2017 vừa qua, tại trường đại học công nghệ sự đã diễn ra Chương trình Ngày hội việc làm với sự tham gia của hơn 2000 sinh viên trong và ngoài trường. Hệ thống đào tạo CNTT T3h hân hạnh được đồng hành cùng các bạn sinh viên trong Ngày hội Việc làm sinh viên năm 2017

Sáng ngày 1/4/2017, Hệ Thống  Đào Tạo CNTT T3H đã diễn ra buổi bảo vệ đồ án vô cùng ấn tượng của các bạn học viên ngắn hạn và sinh viên dài hạn khóa 28,29,30.  Với nhiều đề tài mới mẻ và hấp dẫn được đánh giá cao, các bạn học viên đã có được thành quả xứng đáng cho những tháng ngày mệt mài chuẩn bị và hoàn thành đồ án.

Pages