Hệ thống đào tạo CNTT TTTH ( T3H) – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM được coi là một trong những mô hình giáo dục tiên tiến và khép kín. Sinh viên không chỉ chủ động tiếp nhận kiến thức, thực hành theo các dự án thực tế, mà đầu ra sau khi học xong sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp là đối tác của nhà trường như: Fsoft, Ominext, Sotatek, CMC, Synergix, sigma solution,….

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc, đồng thời cung cấp các thông tin liên quan đến quy trình làm việc và công nghệ sử dụng tại các doanh nghiệp CNTT, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội gặp gỡ nhà tuyển dụng. Chiều ngày 28/09/2017, gần 40 sinh viên của hệ thống CNTT T3H – cơ sở Hà Nội do cô Nguyễn Thu Hương  - Phó giám đốc Hệ thống CNTT T3H – cơ sở Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới thăm công ty Sotatek.

CLB Sách và Hành Động T3H chuẩn bị thành lập ngày 21/6/2017 chính là một thư viện sách cộng đồng, kết nối và mang văn hoá đọc đến học sinh, sinh viên và các đối tượng yêu thích sách cũng như tạo môi trường, sân chơi giao lưu giữa các thành viên sau mỗi ngày học tập.

Pages