Mục tiêu khoá học

Mục tiêu bạn cần chinh phục sau khóa học python:

- Nắm chắc những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python (một ngôn ngữ thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích)

- Rèn luyện và phát triển tư duy logic và kỹ năng lập trình của bản thân.

- Nắm chắc những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Web trên Python với Flask Framework.

- Phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng ứng dụng web.

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng xây dựng và phát triển dịch vụ, đa dịch vụ với RESFUL Web Service và Microservice..

- Hoàn thành một project cuối khóa và tự tin khi phỏng vấn tại các công ty phần mềm ở vị trí Dev web Python.

- Nhận chứng chỉ do Hệ thống đào tạo CNTT T3H

Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học Python tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí:

Ưu đãi 35% HP

Giảm tiếp: 100k khi đăng ký online
Ưu đãi nhóm:  
Số giờ học 100h (2 buổi/ tuần)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

Ai có thể tham gia khóa học lập trình Python tại T3H:

- Sinh viên khoa CNTT ở các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học mong muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ Python và lập trình ứng dụng Web với Python

- Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình.

- Lập trình viên, người đi làm trong lĩnh vực CNTT có kế hoạch chuyển sang làm việc với Python hay muốn trang bị thêm kiến thức về ngôn ngữ Python.

Phần 1: Front - End

XÂY DỰNG GIAO DIỆN VỚI HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX…

- Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5.

+ Sử dụng các thẻ văn bản và thẻ bố cục trong HTML, HTML5.

   + Làm việc với thẻ table và list

   + Làm việc với thẻ form và phần tử form

- Định dạng giao diện, tạo các hiệu ứng đơn giản với CSS, CSS3.

   + Giới thiệu CSS, cách thức làm việc trong CSS

   + Các lệnh CSS cơ bản

   + Các thuộc tính và hiệu ứng mới trong CSS3 

- Xử lý các sự kiện, tương tác người dùng với JavaScript.

- Tăng tốc độ xử lý các sự kiện, tạo hiệu ứng với Jquery, Ajax

- Thư viện Bootstrap và vận dụng xây dựng giao diện nhanh và đẹp.


Kết quả: Tự tin xây dựng giao diện website bằng HTML5, CSS3 kết hợp với JavaScript.

Xây dựng giao diện website với html, css và javascript

Phần 2: Back-End

Module 1: Tổng quan lập trình Python

- Tổng quan lập trình, chương trình, ngôn ngữ lập trình.

- Đặc điểm của Python.

- Cài đặt, cấu hình Python. Xây dựng và thực thi ứng dụng Python đầu tiên.

- Biến và các kiểu dữ liệu, toán tử.

- Cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp

- Number, String, Date&Time

- List, Tuple, Dictionary,Hàm và xây dựng hàm (lambda)

- Module, làm việc với thư viện, xử lý ngoại lệ, File I/O

Module 2: Python và Flask Framework cơ bản

- Giới thiệu về Flask Framework.

- Biến cơ sở, biến đối tượng, biến danh sách.

- Xây dựng các phương thức.

- Đọc/ghi dữ liệu với tập tin JSON.

- Xây dựng ứng dụng web với Flask Framework: sử dụng redirect, render_template, request, session, abort, url_for, markup, định tuyến với @app.route.

Module 3: Flask Framework và CSDL SQLite

- Đọc/ghi dữ liệu với XML.

- Xây dựng dữ liệu với JSON và CSDL SQLite.

- Sử dụng Flask-WTF, tích hợp của Flask và WTForms như FTForms, Validators Class, CSRF token, Flask Uploads,....

- Lập trình thể hiện với Template Inheritence.

- Xây dựng và triển khai dịch vụ với Resful Webservice

Module 4: Flask Framework nâng cao

- Xây dựng dịch vụ Email với Flask-Mail.

- Cài đặt và lập trình Flask-GoogleMaps.

- Sử dụng SQLAlchemy - Python toolkit - hỗ trợ Object Relation (OR) Mapper.

- Xây dựng và triển khai đa dịch vụ trên Internet với Microservices.

Xây dựng hoàn thiện đồ án cuối khóa

Chính sách ưu đãi

Trong tháng 11, Hệ thống đào tạo CNTT T3H có nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho học viên khi đăng ký tham gia khóa học, chi tiết:

- Ưu đãi 35% học phí  gốc khi đăng ký học khóa học lập trình Python

- Giảm tiếp 100k khi đăng ký online.

 

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/11/2018  đến 30/11/2018

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

Hàng nghìn học viên T3H đang làm việc tại đâu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7

Lịch Khai Giảng các khóa ngắn hạn

Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LAND 1810E

Lập trình Java - Android

18/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP1810E

Lập trình PHP

19/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP1810E

Lập trình ASP.net

26/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTNC 1810E

Lớp Automation test

31/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 2 1810E

Lập trình Java Web

31/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1 1810E

Lập trình Java Web

6/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1810E

Tester Basic

8/10/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LĐH2D 1810E

Đồ họa 2D

Liên hệ Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký

Đăng ký học

Facebook Comments Box