Mục tiêu khoá học

Khi tham gia khóa học lập trình web với java bạn sẽ:

- Làm chủ kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.

- Nắm vững câu lệnh điều khiển, truy vấn tương tác cùng với CSDL.

- Có khả năng phát triển các ứng dụng nghiệp vụ cho doanh nghiệp trên nền tảng: J2EE, Servlet, JSP.

- Nắm vững mô hình và kiến thức nền tảng Spring MVC để xây dựng cấu trúc web với java tại các doanh nghiệp.

- Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

- Có đủ kiến thức để hoàn thành project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

- Nhận chứng chỉ do Hệ thống đào tạo CNTT T3H

Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình web với java tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí:

- Ưu đãi 45% Học phí

Giảm tiếp:

- 100k khi đăng ký online

Ưu đãi nhóm: Nhóm 2: 100k/ hv
Nhóm 3 - 4: 300k/ hv
Nhóm 5: 500k/ hv
Nhóm 6 - 7: 700k/ hv
Số giờ học 135h (2 buổi/ tuần)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Khóa học lập trình web với Java phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Khóa học cũng dành cho các bạn yêu thích Công nghệ thông tin và đam mê với lập trình web mong muốn phát triển sự nghiệp với ngôn ngữ java.

- Khóa học cũng phù hợp cho nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn phát triển web với Java.

Phần 1: Front - End

 Phần frontend trong khóa học lập trình web với java

Buổi 1: Các thẻ HTML cơ bản và cài đặt các tool thông dụng

- Giới thiệu các tool làm việc cần thiết

- Giới thiệu lịch sử hình thành của HTML

- Các thẻ tag HTML cơ bản

- Sự cải tiến trong HTML5

- Thực hành theo các thẻ tương ứng

Buổi 2: Thực hành HTML và tool tương ứng, hiểu cơ bản về thẻ div

- Giới thiệu về CSS cơ bản, các thuộc tính màu chữ, font-size, font-family…

- Giới thiệu về inline và block tương ứng với thẻ các thẻ trong HTML

- Thực hành thao tác với các thẻ trong HTML thông qua việc dựng trang bằng thẻ table

Buổi 3: Các thành phần cơ bản trong dựng trang web

- Giới thiệu về CSS Selector

- Giới thiệu Box model

- Giới thiệu về display trong CSS

- Thực hành về display

- Giới thiệu một phần position

- Thực hành về position

Buổi 4: Hiểu về float, ngoài ra thực hành với after, before trong CSS

- Giới thiệu về after/before trong CSS

- Thực hành về after/before

- Giới thiệu về float

- Thực hành về float

- Giới thiệu về clearfix

Buổi 5: Dựng trang theo cột

- Giới thiệu cách dựng trang theo cột

- Giới thiệu cách đặt thẻ DIV sao cho hiệu quả

- Thực hành dựng trang đơn giản bằng DIV thay cho thẻ TABLE trước đó

Buổi 6: Các thành phần cơ bản bao gồm breadcrumb, dropdown, menu đa cấp

- Thực hành với breadcrumb

- Thực hành với dropdown

- Thực hành với menu đa cấp

Buổi 7: Làm quen với Javascript

- Giới thiệu về tính cần thiết của Javascript

- Giới thiệu về câu lệnh, biến

- Giới thiệu về kiểu dữ liệu trong Javascript

- Giới thiệu về câu lệnh lặp

- Giới thiệu về câu lệnh điều kiện

- Thực hành

Buổi 8: Mảng dữ liệu (Array) trong JavaScript

- Giới thiệu về Mảng dữ liệu trong Javascript

- Các ví dụ liên quan tới Mảng dữ liệu

- Bài toán tìm phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất

- Bài toán tìm phần tử lớn thứ n trong mảng

- Bài toán sắp xếp mảng

Buổi 9: Chuỗi (String) trong JavaScript

- Giới thiệu về chuỗi trong Javascript

- Giới thiệu các hàm xử lý cơ bản cho chuỗi

- Giới thiệu bài toán chuẩn hoá chuỗi

- Giới thiệu bài toán đảo ngược chuỗi

- Thực hành

Buổi 10: Giới thiệu về JSON và object trong Javascript

- Giới thiệu về object trong Javascript

- Các bài toán liên quan tới Object

- Giới thiệu về JSON.parse và JSON.stringify

- Thực hành

Buổi 11: Giới thiệu về đặc trưng trong Javascript và function

- Làm quen với bài toán xử lý thông qua function

- Bài toán giải phương trình bậc nhất

- Bài toán giải phương trình bậc hai

- Giới thiệu đặc trưng trong Javascript

Buổi 12: Giới thiệu về DOM, Javascript thao tác với DOM như thế nào

- Bắt sự kiện cho các thẻ HTML tương ứng

- Thực hành thêm DOM

- Giới thiệu về jQuery, các tính năng cơ bản

Buổi 13: Giới thiệu về Jquery, jquery xử lý sự kiện, thao tác trên DOM như thế nào

- Thực hành với Jquery xử lý sự kiện

- Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM

- Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete

Buổi 14: Giới thiệu về luồng chương trình khi viết Javascript

- Giới thiệu về luồng cơ bản của chương trình khi viết Javascript

- Ứng dụng giải quyết bài toán AutoSuggestion và AutoComplete (AS/AC)

- Thực hành

Buổi 15: Làm quen với Bootstrap và tổng kết học phần Frontend

- Hoàn thiện ứng dụng AS/AC

- Giới thiệu về bootstrap, các thành phần cơ bản

- Phân chia đề tài cho học phần và kết thúc

Sau 15 buổi sẽ có buổi bảo vệ đồ án:

1. Làm cá nhân sẽ phải dựng 1 trang web với các thành phần chính bao gồm header, footer, content, slider …
2. Làm nhóm sẽ phải dựng từ 2-3 trang web trong một hệ thống web, gồm các trang như trang chủ, trang danh sách sản phẩm, trang tìm kiếm và kết quả …

Phần 2: Back-End

Back-end khóa học lập trình website với ngôn ngữ java

Module 1: Ngôn ngữ lập trình Java

- Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java.

- Lập trình hướng đối tượng (OOP) căn bản và ánh xạ bài toán Hướng đối tượng vào Java.

- Làm việc với toán tử, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều kiện, rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong Java.

- Các quan hệ và chia sẻ dữ liệu giữa các đối tượng.

- Làm việc với chuỗi, tập tin, mảng,….

- Làm việc với thư viện, xử lý ngoại lệ trong Java.

Module 2: Làm việc với cơ sở dữ liệu trong lập trình web với java

- Cài đặt môi trường với 1 trong 3 hệ quản trị CSDL như: MySQL; Oracle; SQL Server.

- Làm quen với CSDL, vai trò của CSDL trong 1 dự án Web.

- Thực hiện các lệnh thực thi, lệnh truy vấn dữ liệu.

- Thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng trong CSDL.

- Thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu; giải quyết các quan hệ trong CSDL.

- Tạo CSDL để lưu trữ thông tin.

Module 3: Lập trình Web với Java

- Tổng quan J2EE

- Servlet, JSP

- Am hiểu MVC với JSP và Servlet

- Thiết kế cấu trúc dự án

- Web Service

Module 4: Lập trình web với java sử dụng spring Framework

- Tổng quan EJB

- Entity Beans

- Ngôn ngữ truy vấn Java Persistence

- Spring MVC Framework

- Spring MVC & Hibernate

- Giới thiệu qua về Struts, JSF.

- Bảo mật website

- Upload web lên Cloud: Có 2 Cloud Free

  + http://openshift.com

  + http://heroku.com/java

- Tối ưu hóa website.

Kết quả đạt được

Kết thúc khóa học lập trình web với Java học viên sẽ:

- Làm chủ kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java core, từ đó ứng dụng ngay trong thực tế để giải quyết bài toán cụ thể.

- Nắm vững cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.

- Biết cách làm việc với tập tin, các đối tượng, hệ thống thư viện, các dạng lưu trữ tập hợp.

- Nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn để tương tác cùng với CSDL để thao tác với ứng dụng web động.

- Nắm vững mô hình MVC để xây dựng cấu trúc website ứng dụng tại các doanh nghiệp.

- Trang bị những kiến thức cốt lõi về Spring Framework trong Java Web.

- Giới thiệu tổng quan các Framework thịnh hành đang sử dụng tại các Doanh nghiệp.

- Nắm vững kiến thức nền tảng để xây dựng các ứng dụng bằng Java.

- Kết hợp với các tiện ích web để lập trình web với độ hoàn thiện cao.

- Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website động thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

- Tích lũy kiến thức tương đương với một nhân sự 01 năm kinh nghiệm.

- Giúp học viên tự tin ứng tuyển vị trí lập trình viên Java Web tại bất kỳ công ty phần mềm nào.

Chính sách ưu đãi

Trong tháng 12Hệ thống đào tạo CNTT T3H có nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho học viên khi đăng ký tham gia khóa học, chi tiết:

- Ưu đãi 45% học phí  gốc khi đăng ký học khóa học lập trình web với Java.

- Giảm tiếp 100k khi đăng ký online.

- Ưu đãi khi đăng ký học theo nhóm:

      + Nhóm 2 người: 100k/ học viên

      + Nhóm 3 - 4 người: 300k/ học viên

      + Nhóm 5 người: 500k/ học viên

      + Nhóm 6 - 7: 700k/ học viên

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/12/2018  đến 31/12/2018

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

Hàng nghìn học viên T3H đang làm việc tại đâu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7

Lịch Khai Giảng các khóa ngắn hạn

Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort ascending Lịch học Thời gian Đăng ký
LĐH2D 1811E

Đồ họa 2D

Liên hệ Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 2 1811E

Lập trình Java Web

3/12/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTNC 1811E

Lớp Automation test

29/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP1811E

Lập trình PHP

28/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP1811E

Lập trình ASP.net

26/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1811E

Tester Basic

19/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1811E

Lập trình Java Web

15/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1811E

Lập trình Python

12/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1 1811E

Lập trình Java - Android

09/11/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký

Đăng ký học

 
1 Start 2 Complete

Facebook Comments Box