Trong khi một vài sản phẩm đã quá quen thuộc với độc giả thì nhiều phát minh trong số này lại được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết viễn tưởng, thế nhưng điểm chung của chúng đều là hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho con người.

Pages