Nhằm thực hiện việc mở rộng quy mô đào tạo Hệ thống đào tạo CNTT T3H - Trường Đại Học Khoa học tự nhiên Tp HCM - Cơ sở Hà Nội THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên dạy lập trình; Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo chuyên sâu về Lập trình; Thời gian giảng dạy linh hoạt (part time) từ 18h -21h; Đảm bảo chất lượng theo quy định của Hệ thống đào tạo CNTT T3H Cơ sở Hà Nội