Là một chàng trai bước ra từ ngành lập trình, Phạm Quang Linh phá vỡ định kiến về hình ảnh những chàng trai IT khô khan, chỉ biết làm việc cùng máy tính 24.7. Với tinh thần nhiệt huyết, năng lượng tích cực, Phạm Quang Linh luôn là một trong những sinh viên tiêu biểu trong nhiều hoạt động và phong trào của Viện Công nghệ thông tin T3H.

Trần Đức Hiến là một trong số những cái tên nổi bật trong số các sinh viên tiêu biểu của K34DH. Ở Hiến luôn có một nguồn năng lượng tích cực khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ. Gia nhập Viện CNTT T3H với chuyên ngành Đồ họa, hành trình khám phá ngành sáng tạo của Hiến đã cho những trái ngọt trọn vẹn.

Pages