Lập trình viên
=> Nhập môn Lập trình
=> Lập trình Frontend
=> Lập trình Web Application .NET MVC
=> Lập trình Application Java
=> Lập trình Mobile App
=> Đồ án Projetct bảo vệ trước doanh nghiệp
Đồ họa đa truyền thông
=> Nhập môn thiết kế
=> Thiết kế đồ họa 2D nâng cao
=> Xây dựng bộ nhận dang thương hiệu
=> Đồ hoạ Thiết kế Website
=> Kỹ xảo phim - đồ hoạ quảng cáo
=> Thiết kế 3D - diễn hoạ nội thất
=> Thực tập - đồ án tốt nghiệp
Thông báo tuyển sinh K36
Viện Công nghệ thông tin T3H thông báo kế hoạch tuyển sinh K36 (2022-2023) Lập trình viên Chuyên nghiệp: 300 SV; Chuyên viên Đồ họa – Đa truyền thông: 300 SV Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp