Lập trình viên
Kỳ I: Lập trình Web PHP
Kỳ II: Lập trình công nghệ .NET
Kỳ III: Lập trình công nghệ Java
Kỳ IV: Lập trình App ANDROID
Kỳ V: Đồ án Projetct bảo vệ trước doanh nghiệp
Đồ họa đa truyền thông
Kỳ I: Thiết kế đồ họa 2D
Kỳ II: Đồ họa Thiết kế web
Kỳ III: Kỹ xảo phim - Quảng cáo
Kỳ IV: Thiết kế 3D Nội thất
Kỳ V: KT hệ thống thương hiệu
Đồ án - Bảo vệ cuối khóa
Thông báo tuyển sinh K35
Viện Công nghệ thông tin T3H thông báo kế hoạch tuyển sinh K35 (2021-2022) Lập trình viên Chuyên nghiệp: 300 SV; Chuyên viên Đồ họa – Đa truyền thông: 400 SV Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Học kỳ I: Lập trình Web PHP

 • Tin học căn bản và tư duy lập trình
 • Anh văn giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm
 • Phong cách lập trình
 • Nhập môn lập trình Web (Xây dựng trang web với HTML/HTML5, CSS/CSS3, cắt và chuyển image thành web layout, tổng quan lập trình PHP)
 • PHP cơ bản (Lập trình HĐT, xây dựng ứng dụng Web đơn giản, sử dụng Web Services)
 • Kỹ thuật lập trình PHP (Lập trình HĐT nâng cao, kết hợp PHP & JavaScript, XML, tích hợp mã, hoàn chỉnh ứng dụng Web và upload website lên Internet)
 • Lập trình ứng dụng Web với PHP và MySQL (Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, PHP & MySQL, PDO, Smarty Template, Email, xây dựng Web Services)
 • Xây dựng hoàn chỉnh website(Xây dựng Web theo mô hình MVC, sử dụng những công nghệ tiên tiến như Ajax, Jquery, JSON, SEO…)
 • Đồ án học kỳ I

Học kỳ II: Lập trình công nghệ .NET

 • Anh văn chuyên ngành
 • Kỹ năng mềm
 • Kỹ thuật lập trình .Net(Lập trình HĐT, xây dựng ứng dụng Windows Forms đơn giản, sử dụng Web Services)
 • Công nghệ ADO.Net và Entity Framework (LT HĐT nâng cao, làm việc với CSDL SQL Server, XML, LinQ, Entity Framework, hoàn chỉnh ứng dụng Windows Forms)
 • Lập trình Web với ASP.Net(Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web với ASP.Net)
 • Xây dựng ứng dụng Web với ASP.Net MVC 4.0 (Hoàn chỉnh ứng dụng web với ASP.Net MVC 4.0 sử dụng Razor View Engine, upload website lên Internet)

Học kỳ III: Lập trình công nghệ Java

 • Tiếng anh chuyên ngành
 • Thực hành kỹ năng lập dự án - lập trình
 • Java cơ bản(Lập trình HĐT, xây dựng ứng dụng J2SE đơn giản, sử dụng Web Services)
 • Kỹ thuật lập trình Java (Lập trình HĐT nâng cao, làm việc với XML DOM, CSDL MySQL/ Oracle, bảo mật, Design Patterns khi xây dựng ứng dụng)
 • Lập trình Web với Java(Xây dựng web J2EE theo mô hình MVC, xây dựng Web Services, bảo mật ứng dụng Web, hoàn chỉnh ứng dụng)
 • Công nghệ xây dựng ứng dụng Web trong Java(Sử dụng công nghệ EJB, mô hình Spring MVC, Hibernate, triển khai website lên các ứng dụng server như Tomcat EJB, Glassfish và Jboss…)
 • Đồ án tốt nghiệp Kỳ III

Học kỳ IV: Lập trình công nghệ Java (Java Andoid)
Cài đặt môi trường Android, Cài đặt và chạy máy ảo Genimotion.
-> Thực hành xử lý giao diện layout với các đối tượng Layout và view, Thực hành vẽ trong CustomView
-> Thực hành in log và check các trạng thái của Activity bằng LogCat và các sự kiện Click của các View ánh xạ
-> Chuyển đổi layout hiển thị giữa các Activity, xây dựng và trao đổi dữ liệu qua lại giữa Activity.
-> Thực hành với các dạng Drawable android để tạo giao diện các layout, Custome giao diện Progressbar, button, Editext, TextView, Các bài toán Animation dùng AnimationDrawable===> Tạo mini Game ứng dụng.
-> Xử lý Thread trong Android và viết các ứng dụng.
-> Viết ứng dụng đa nhiệm với các đối tượng Handler, Đối tượng Asyntask
-> Xây dựng danh sách item animal bằng ListView, ScrollView và Xây dựng Navigation bar và các page hiển thị.
-> Thực hành xây dựng màn hình giao diện bằng Fragment
-> Thực hành xây dựng database cho Game.
-> Thực hành xây dựng broadcast lắng nghe các thao tác của người dùng, xây dựng Servicelocal và remote.
-> Lấy và hiển thị danh sách các bài hát trong bộ nhớ External bằng ListView, xây dựng giao diện chơi nhạc, sử dụng MediaPlayer.
-> Thực hành sử dụng đối tượng SoudPool để chơi các bài nhạc game, Xây dựng LiveWallPaper ứng dụng
-> Viết ứng dụng đa phương tiện với Đối tượng GoogleMap, thực hành lồng khung tranh vào layout và chụp ảnh bằng đối tượng CameraCamera , xây dựng View để soạn tin nhắn, nhắn tin trên screen, sử dụng WindowManager và Service WindowManager,.....
-> Xây dựng các phương thức đổi màu background của layout để test bộ cảm biến trên thiết bị.
-> Thực hành xây dựng kết nối client-server để chat text
-> Xây dựng các ứng dụng App/ Game chất lượng cao, fix bug.

 • Đồ án tốt nghiệp Kỳ IV
 • Học kỳV: THỰC TẬP - ĐỒ ÁN TỐT NGHỆP

  • Thực tại doanh nghiệp
  • Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng
  • Đồ án tốt ngiệp - Chọn nghề ra trường

  HỌC KỲ 1: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D

  • Tiếng anh giao tiếp cơ bản
  • Làm quyen với Máy tính
  • Thực hành kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

  • Kỹ năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp
  • Photoshop Cơ bản - Illustrator Cơ bản
  • Photoshop Nâng cao - Illustrator Nâng cao
  • Thiết kế đồ họa với CorelDraw
  • Dàn trang sách, báo, tạp chí với Indesign
  • Đồ án học kỳ 1

  HỌC KỲ II: Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

  • Tiếng anh giao tiếp Nâng cao I
  • Phát triển ý tưởng thiết kế
  • Thực hành kỹ năng lập kế hoạch làm việc
  • Xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu
  • Chế bản - Bình film - Xuất film
  • Đồ án thực tế Kỳ II

  HỌC KỲ III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE

  • Tiếng anh chuyên ngành
  • Mỹ thuật Thiết kế giao diện Web
  • Phát triển Web với Dreamweaver
  • Đồ họa hoạt hình với Flash
  • Đồ án thực tế Kỳ III

  Kỳ IV: KỸ XẢO PHIM 3D - QUẢNG CÁO

  • Modelling các đối tượng quảng cáo với 3D Max
  • Kịch bản phân cảnh - Xử lý film với Affects
  • Hiệu ứng film với Affects
  • Tạo âm thanh - Biên tập film
  • Đồ án thực tế Kỳ IV

  Kỳ V: 3D NỘI THẤT - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  • Sau khi hoàn thành, học viên có khả năng
  • Phát triển ý tưởng trong thiết kế
  • Nguyên lý thiết kế nội thất - dựng cảnh nhanh với Sketchup
  • Tạo bản vẽ AutoCad
  • Kỹ năng nâng cao với 3D nội thất
  • Kỹ năng viết CV
  • Kỹ năng phỏng vấn khi xin việc
  • Đồ án tốt nghiệp chọn nghề ra trường