Nội dung đang cập nhật...

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Khóa học lập trình asp.net dành cho các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
- Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn trở thành lập trình viên công nghệ .NET

Nội dung đào tạo

Lộ trình Frontend Angular  (25 buổi) - 75 (giờ)

 

Buổi 1: Giới thiệu về HTML5, tập hợp các tags HTML5

Buổi 2: Giới thiệu về CSS3, Các thuộc tính của CSS

Buổi 3: CSS Selector, boxmodel , display, position  trong CSS

Buổi 4:  Thực hành dựng layout đơn giản bằng HTML và CSS

Buôi 5: Giới thiệu về bootstrap 4.

Buổi 6: Thực hàng bootstrap 4, áp dụng làm một trang chủ thương mại điện tử

Buổi 7: Giới thiệu về JavaScript, mô hình client side và server side, kiểu dữ liệu, toán tử. Vòng lặp, câu lệnh điều kiện

Buổi 8: Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi, mảng dữ liệu và các bài toán trên mảng

Buổi 9: Giới thiệu về Object, Json . Thực hành các bài toán xử lý chuỗi và mảng.

Buổi 10. Giới thiệu về fuction, callback trong js, Đồng bộ và bất đồng bộ.

Buổi 11:  Giới thiệu về Typescript.

Buổi 12: Typescript cơ bản

Buổi 13: Tổng quan về Angular 5, các tool sử dụng, Angular CLI

Buổi 14: Xây dựng một ứng dụng angular 5 đơn giản

Buổi 15: Giới thiệu về Components

Buổi 16: Component nâng cao, tạo Components sử dụng Angular CLI

Buổi 17: Tempaltes, interpolation và Directives

Buổi 18: Data binding và pipes

Buổi 19: NgModule, Xử lý trên Form

Buổi 20: Dependency Injection, services

Buổi 21: Http services

Buôi 22: Navigation và routing

Buổi 23: Phân quyền và xác thực, giới thiệu về json web token.

Buổi 24: Thực hành làm một site thương mại điện tử bằng bootstrap và angular 5

Buổi 25: Bảo vệ đề tài, tổng kết học phần

 

Lộ trình Backend Web API và Entity Framework Core (20 buổi) - 60 (giờ)

Buổi 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C#, Kiểu dữ liệu, khai báo biến, hằng số. Toán tử

Buổi 2: Vòng lặp và câu lệnh điều kiện, các bài tập thực hành

Buổi 3: String và String buider, mảng dữ liệu

Buổi 4: Ép kiểu, xử lý ngoại lệ, giới thiệu về Collection, Tham chiếu và tham trị trong C#

Buổi 5: Giới thiệu về lập trình Hướng đối tượng. Object, Class

Buổi 6: Các tính chất của lập trình hướng đối tượng (4 tính chất)

Buổi 7: Thực hành lập trình hướng đối tượng

Buổi 8: Giới thiệu về Entity Framework Core. Tạo cơ sở dữ liệu với code first

Buổi 9: Thực hành EF core

Buổi 10: Giới thiệu tổng quan về ASP.NET core,  Application structure, life cycle

Buổi 11: Asp.net Middleware,các cấu hình trong Asp.net core

Buổi 12: Asp.net Core Dependency Injection

Buổi 13: Giới thiệu về nguyên lý Rest, Restfull API và web api, Sử dụng postman để test các Web api

Buổi 14:  Controller, Action trong web api,  Thực hành CRUD đơn giản với web api

Buổi 15: Làm việc với Asp.net Identity (Quản lý users và phân quyền)

Buổi 16: Xây dựng ứng dụng cở bản theo design pattern Reponsitory và UnitOfWork

Buổi 17: Intergration Web API và Angular 5

Buổi 18: Hoàn thành trang thương mại điện tử với web api và angular 5

Buổi 19: Hỗ trợ làm đề tài cuối khoá

Buổi 20: Bảo vệ đề tài và Tổng kết khoá học 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình asp.net học viên sẽ:

- Nắm được góc nhìn tổng quan về một ứng dụng website:

- Có nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc với ngôn ngữ C#

- Sử dụng các thư viện toán học, chuỗi, thời gian… được cung cấp sẵn trong .Net Framework

- Sử dụng cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp trong C#

- Biết cách xây dựng phương thức

- Sử dụng kiểu cấu trúc, enum, mảng

- làm chủ lập trình hướng đối tượng (OOP)

- Tính kế thừa trong OOP

- Tính đa hình trong OOP

- Làm việc với tập tin: text, xml

- Collection và Generic

- Thực hành lại toàn bộ các kiến thức đã học về C#

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về lập trình

- Rèn luyện phong cách và kỹ năng cơ bản về lập trình

- Xây dựng giao web với HTML, CSS, HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Ajax

- sử dụng thư viện bootstrap để xây dựng giao diện

 - Sử dụng thành thạo hệ quản trị CSDL SQL Server, trao đổi với CSDL thông qua Entity Framework

- Xây dựng ứng dụng web hướng dịch vụ (WCF).

- Xây dựng và triển khai ứng dụng Web ASP.NET CORE

- Sử dụng thành thạo các điều khiển ASP.NET

- Lập trình theo hướng đối tượng

- Giúp học viên nắm được kiến thức về MVC trong ASP.NET

- Thực tế MVC được sử dụng ra sao?

- Áp dụng thêm nhưng design pattern nào?

- Áp dụng thêm những thư viện phù hợp: auto mapper, dependency injection...

- Nắm vững quy trình hoạt động của mô hình MVC

- Tạo được Web kết hợp EntityFramework với Angular 5.

- Tối ưu hóa và bảo mật website.

===> Xây dựng hoàn chỉnh website sử dụng công nghệ MVC

Chính sách ưu đãi

Chương trình Ưu đãi tháng 04

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước ngày 10/4

Giảm 100 – 300k/ hv khi đăng ký nhóm

 
 

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký