Mục tiêu khoá học Lập trình Front-End với Angular 

- Học viên nắm chắc và vận dụng được các thể HTML5, CSS3, JavaScript, JS từ cơ bản đến nâng cao nhằm ứng dụng vào các dự án một cách linh hoạt

 - Vận dụng frameworks bootstrap để hoàn thiện web front-end đầy đủ, thực tế bằng công nghệ tiên tiến

Đối với Angular 5 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về Components basic đến nâng cao sử dụng Angular CLI, Tempaltes, interpolation và Directives, Data binding và pipes, NgModule, Xử lý trên Form, Dependency Injection, services, Http services, Navigation và routing.. nhằm ứng dụng xây dựng chức năng trong các dự án.

- Tạo các ứng dụng single-page với Angular là một các frameworks front end tiên tiến nhất hiện nay

- HV Phát triển ứng dụng web hiện đại, phức tạp, đáp ứng và có thể mở rộng với Angular 5 - 7

- Học viên nắm chắc Cách thức triển khai dự án front-end Angular, đưa vào ứng dụng thực tế

- Nhận chứng nhận do Hệ thống T3H Hà Nội cấp sau khi hoàn thành project cuối khoá.

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau quá trình học với các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí                        Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước  ngày 10/4

 

 

 
Số giờ học 75h
Thời gian học 2 buổi/ tuần
Số học viên 15-22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

Người đi làm mong muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức về Angular, Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, học viên các đơn vị đào tạo lập trình viên và các học viên yêu thích về CNTT

Nội dung đào tạo

  
[ LẬP TRÌNH FRONTEND VỚI ANGULAR ] ]
Thời lượng:  25  buổi
BUỔI 1: Giới thiệu về HTML5, tập hợp các tags HTML5
BUỔI 2: Giới thiệu về CSS3, Các thuộc tính của CSS
BUỔI 3: CSS Selector, box model , display, position trong CSS
BUỔI 4: Thực hành dựng layout đơn giản bằng HTML và CSS
BUỔI 5: Giới thiệu về bootstrap 4.
BUỔI 6: Các thành phần cơ bản bao gồm breadcrumb, dropdown, menu đa cấp
BUỔI 7: Thực hành bootstrap 4, áp dụng làm một trang chủ thương mại điện tử
BUỔI 8: Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi, mảng dữ liệu và các bài toán trên mảng
BUỔI 9: Giới thiệu về Object, Json . Thực hành các bài toán xử lý chuỗi và mảng.
BUỔI 10: Giới thiệu về function, callback trong js, Đồng bộ và bất đồng bộ.
BUỔI 11: Giới thiệu về Typescript.
BUỔI 12: TypeScript cơ bản
BUỔI 13: Tổng quan về Angular 5, các tool sử dụng, Angular CLI
BUỔI 14: Xây dựng một ứng dụng angular 5 đơn giản
BUỔI 15: Giới thiệu về Components
BUỔI 16: Component nâng cao, tạo Components sử dụng Angular CLI
BUỔI 17: Templates, interpolation và Directives
BUỔI 18: Data binding và pipes
BUỔI 19: NgModule, Xử lý trên Form
BUỔI 20: Dependency Injection, services
BUỔI 21: Http services
BUỔI 22: Navigation và routing
BUỔI 23: Phân quyền và xác thực, giới thiệu về json web token.
BUỔI 24: Thực hành làm một site thương mại điện tử bằng bootstrap và angular 5
BUỔI 25: Bảo vệ đề tài, tổng kết học phần
 

Kết quả đạt được

Học viên nắm chắc và vận dụng được các thể HTML5, CSS3, JavaScript, JS từ cơ bản đến nâng cao nhằm ứng dụng vào các dự án một cách linh hoạt
 

Hiểu và vận dụng được các kiến thức về Components basic đến nâng cao sử dụng Angular CLI, Templates, interpolation và Directives, Data binding và pipes,...nhằm ứng dụng xây dựng chức năng trong các dự án.

 

Tạo các ứng dụng single-page với Angular là một các framework front end tiên tiến nhất hiện nay

 

Học viên nắm chắc cách thức triển khai dự án front-end Angular, đưa vào ứng dụng thực tế

 

Nhận chứng nhận do Hệ thống T3H Hà Nội cấp sau khi hoàn thành project cuối khóa. Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau quá trình học với các doanh nghiệp liên kết với T3H

Chính sách ưu đãi

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký