Lý do tại sao cần học lập trình ReactJS?

- Chỉ trong thời gian ngắn đến nay ReactJS đã trở lên phổ biến và đơn giản với trên 2000 deverloper và hơn 100.000 web site đang sử dụng ReactJS

 

- ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được Facebook phát triển để tạo ra những ứng dụng web hấp dẫn, nhanh, hiệu suất cao, tối ưu mã nguồn. Với ReactJS không chỉ khiến cho trang web hoạt động mượt mà còn phải nhanh, khả năng mở rộng cao và đơn giản.

 

- Sức mạnh của nó xuất phát từ việc tập trung vào các thành phần riêng lẻ. Chính vì vậy, thay vì làm việc trên toàn bộ ứng dụng web, ReactJS cho phép một developer có thể phá vỡ giao diện người dùng phức tạp thành các thành phần đơn giản hơn.

 

- Với sức mạnh của ReactJS bạn có thể tạo các ứng dụng web lớn để thay đổi dữ liệu mà không cần tải lại trang

Tổng quan khoá học

Học phí:

Nhận ưu đãi 35% cho 05 Học viên khi đăng ký sớm

Số giờ học:  84h
Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên: 
15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Bạn đang là sinh viên chuyên ngành CNTT yêu thích lập trình, hoặc đã có kiến thức về nền tảng về HTML CSS JavaScript sẽ thuận lợi hơn trong việc học.

- Bạn đang đi làm và mong muốn làm chủ ReactJS nâng cao kến thức một cách có hệ thống và nhanh nhất

- Khóa đào tạo Lập trình ReactJS tại T3H sẽ giúp bạn làm chủ Front-end cùng ReactJS với kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu một cách bài bản và hệ thống nhất

Nội dung đào tạo

  
[ PHẦN 1: FRONT END CƠ BẢN, HTML, HTML5 CSS, CSS3, BOOTSTRAP ]
Thời lượng:  5  buổi
BUỔI 1: Cài đặt môi trường. Chương trình, biến, câu lệnh

- Viết đươc chương trình đầu tiên với html, vận dụng được tool git

BUỔI 2: Làm quen với một số thẻ html và css và một số thẻ thông dụng

- Thực hành và làm một số component đơn giản như navbar hoặc card tin tức đơn giản

BUỔI 3: Làm quen với bootstrap4 cách sử dụng và cách import

- Xây dựng một form login, menu , navbar bằng các câu lệnh của bootstrap

BUỔI 4: Kết hợp css, html và bootstrap tìm hiểu về git

- Nắm được kĩ thuật responsive cho webpage bằng bootstrap, css3 và media screen

BUỔI 5: Kết hợp kiến thức đã học html, css, bootstrap và host online

- Thực hành tạo một website tĩnh có responsive và đưa website lên host

[ PHẦN 2: JAVASCRIPT ]
Thời lượng:  10  buổi
BUỔI 1: JavaScript cơ bản

- Tổ chức thư mục, cài đặt môi trường cho javascript
- Nắm được kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và các câu lệnh cơ bản: comment, if, for

BUỔI 2: JavaScript cơ bản

- - Nắm được kiến thức về hàm chức năng: biến toàn cục, cục bộ, vùng dữ liệu, tham số (tham chiếu, tham trị)
- Hiểu được toán tử: Rest Operator
- Biết được cách debug bằng browser

BUỔI 3: Tìm hiểu Object

-  Hiểu được cách khai báo, chức năng, công dụng của Object.
- Nắm được kiến thức về con trỏ This
- Nắm được cú pháp của biểu thức Object Destructering, cách dùng Object.keys()
- Hiểu được toán tử: Spread Operator

BUỔI 4: Tìm hiểu về: Numbers,Strings, Arrays

- Nắm được phương pháp xử lý với số
- Làm chủ các tính năng bổ trợ của Strings, Arrays
- Nắm được cú pháp của biểu thức Destructuring Assignment

BUỔI 5: Lập trình hướng đối tượng: Class

- Nắm được cách khai báo properties, methods, tính kế thừa của Class
- Nắm được ý nghĩa của Static: properties and methods
- Học cách sử dụng Mixins trong class

BUỔI 6: Xử lí lỗi trong JS Xử lí dom tree

- Nắm được cách xử lý lỗi bằng Try Catch
- Nắm được cách và phương pháp xử lý với DOM

BUỔI 7: Thực hành làm một bài miniProject

- Dùng kiến thức đã học về js tạo một máy tính chạy bằng js thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia
- Tạo một slideShow bằng HTML/CSS kết hợp JS

BUỔI 8: Tìm hiểu về Callback
- Học và hiểu về call back, evenloop
 
BUỔI 9:Tìm hiểu Promises, async/await

- Làm chủ được promises trong xử lý tác vụ bất đồng bộ
- Cú pháp async/await dùng trong promise

BUỔI 10: Thực hành làm một bài Mini-Project

-  Thực hành miniProject gọi api (Ajax) về trang web html của minh

[ PHẦN 3: REACTJS ]
Thời lượng13 buổi
BUỔI 1: Thực hành miniProject gọi api (Ajax) về trang web html của minh

- Biết cách xây dựng môi trường và thiết lập một project ReactJS
- Hiểu được bản chất react: React cdn link
- Xây dựng project từ đầu bằng toolchain CRA và nắm được cấu tạo của project: nodemodules, package.json,..

BUỔI 2: Dự liệu và cách truyền dữ liệu

- Hiểu và vận dụng state, props
- Cách truyền dữ liệu giữa Components

BUỔI 3: Vòng đời của Component

- Làm chủ vòng đời củ class component: constructor, mouted, updating, unmounting.
- Ừng dụng vào một component có chức năng Newsfeed

BUỔI 4: Tương tác với Form

- Cách lấy dữ liệu từ người dùng trong form
- Hiểu được tư tưởng làm việc với form: Controlled and uncontrolled form
- Bắt các lỗi sai từ người dùng: Validating and sanitizing

BUỔI 5: Thực hành làm một bài Mini-Project

- Thực hành tạo 1 form thêm sửa xóa các component bằng kết hợp thư viện UI và quản lý state/prop

BUỔI 6: Tích hợp với các thư viện bổ trợ Xây dựng Server api giả lập

- Xây dựng được một Server api giả lập
- Kết hợp gọi api bằng thư viện hỗ trợ
- Biết cách dùng cách component từ thư viện ngoài

BUỔI 7: Duy chuyển qua lại giữa các trang: Routing

- Biết cách xây dựng ứng dụng nhiều trang Page bằng routing
- Ứng dụng HOC trong bằng xây dựng component: PrivateRoute

BUỔI 8: Kiến trúc Redux

- Nắm được các khái niệm cấu tạo nên Redux: Actions, Store, Reducers And Middleware
- Xây dựng kiến trúc project thực tế với Redux kết hợp Middleware
- Biết cách kiểm tra giữ liệu bằng Redux devtools

BUỔI 9: Giới thiệu Hook

- Nắm được cách hook cơ bản: useState, useEffect
- Quy định cần biết khi dùng Hooks
- Tự xây dựng một Hook các nhân

BUỔI 10: context API

- React.createContext
- Context.Provider
- Class.contextType
- Context.Consumer

BUỔI 11: Làm quen Context API

- Nắm được cách dùng và ứng dụng của Context Api

BUỔI 12: Thực hành làm project

- Thực hành và hoàn thiện project với kiến thức đã học

BUỔI 13: Thực hành làm project

- Thực hành và hoàn thiện project với kiến thức đã học

Kết quả đạt được

- Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công nghệ REACTJS của Facebook trong 84 giờ cùng giảng viên có chuyên môn cao tới từ doanh nghiệp.

- Giúp bạn trở thành Web Deverloper chuyên nghiệp trên nền tảng ReactJS

- Tạo ra sản phẩm ứng dụng thực tế ngay trong khóa học và có kiến thức tiệm cận với nhu cầu rất cao từ phía doanh nghiệp

- Bạn hoàn toàn tự tin đển apply ngay tới các công ty phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng Developer phát triển ReactJS với mức lương cao 

Chính sách ưu đãi

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký