Lý do tại sao cần học lập trình ReactJS?

- Chỉ trong thời gian ngắn đến nay ReactJS đã trở lên phổ biến và đơn giản với trên 2000 deverloper và hơn 100.000 web site đang sử dụng ReactJS

 

- ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được Facebook phát triển để tạo ra những ứng dụng web hấp dẫn, nhanh, hiệu suất cao, tối ưu mã nguồn. Với ReactJS không chỉ khiến cho trang web hoạt động mượt mà còn phải nhanh, khả năng mở rộng cao và đơn giản.

 

- Sức mạnh của nó xuất phát từ việc tập trung vào các thành phần riêng lẻ. Chính vì vậy, thay vì làm việc trên toàn bộ ứng dụng web, ReactJS cho phép một developer có thể phá vỡ giao diện người dùng phức tạp thành các thành phần đơn giản hơn.

 

- Với sức mạnh của ReactJS bạn có thể tạo các ứng dụng web lớn để thay đổi dữ liệu mà không cần tải lại trang

Tổng quan khoá học

Học phí:

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước ngày 10/4

Số giờ học:  84h
Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên: 
15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Bạn đang là sinh viên chuyên ngành CNTT yêu thích lập trình, hoặc đã có kiến thức về nền tảng về HTML CSS JavaScript sẽ thuận lợi hơn trong việc học.

- Bạn đang đi làm và mong muốn làm chủ ReactJS nâng cao kến thức một cách có hệ thống và nhanh nhất

- Khóa đào tạo Lập trình ReactJS tại T3H sẽ giúp bạn làm chủ Front-end cùng ReactJS với kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu một cách bài bản và hệ thống nhất

Nội dung đào tạo

 1/ Frontend cơ bản : (5 buổi)
 • HTML – HTML5 (các thẻ và thuộc tính đáng chú ý trong HTML)
 • CSS-CSS3 (Tìm hiểu về selector – property+value )
 • Thực hành làm các components cơ bản như: menu đơn cấp, đa cấp, phân trang, tìm kiếm, form login, form register…
 • Tìm hiểu và làm việc với Bootstrap4
 • Thực hành xây dựng giao diện các trang web: tin tức, thương mại điện tử, blog cá nhân, cv online… bằng bootstrap.
2/ Javascript cơ bản - Nâng Cao (10 buổi)
 • Các khái niệm javascript căn bản
  • Setup Nodejs – giới thiệu khái niệm mô hình web client/server.
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng số , toán tử biểu thức (let, const) – Các kiến thức từ ES6
  • Cấu trúc điều kiện – rẽ nhánh
  • Cấu trúc lặp
  • Hàm, tham số - Các hàm mới từ ES6
  • Các kỹ thuật mới căn bản từ phiên bản ES6.
 • Đối tượng number và chuỗi trong JS
  • Các kiến thức cơ bản và nâng cao về mảng và chuỗi
  • Thực hành các bài tập về number và chuỗi.
 • Đối tượng mảng và object - các thao tác cơ bản và nâng cao.
  • Các khái niệm, kiến thức căn bản về mảng và object trong JS
  • Thực hành các bài tập về mảng và object trong JS
 • DOM và tương tác với DOM bằng JS và thư viện Jquery
  • DOM và tương tác bằng JS thuần
  • DOM và tương tác bằng JQuery (tìm hiểu thư viện Jquery)
 • Xử lý dữ liệu với JS nâng cao (ES6 trở lên)
  • Lấy dữ liệu thông qua API phía Back-End (AJAX, fetch) và xử lý phía Front-End
  • callback, promise, async await, closure, class …
  • Hoàn thành ứng dụng với API Backend cho trước.

3/ ReactJS (13 buổi)

 

 • Tổng quan về ReactJS
  • Giới thiệu reactjs
  • Cài đặt các công cụ, môi trường để lập trình và phát triển ứng dụng
  • Viết chương trình Helloword đầu tiên với ReactJS
  • Tìm các khái niệm ban đầu về components
 • Các khái niệm chính (core ReactJS) reactjs
  • Components lồng nhau (class component, function components …)
  • Hiểu rõ về Props & State
  • Tạo và thay đổi State trong component
  • Lifecycle components
  • Xử lý sự kiện trong React
  • Tìm hiểu và thực hành với Hooks
 • React Router
  • Giới thiệu React Router
  • Sử dụng HOC
  • Lazy-loading với React Router
  • Auth workflow
  • Xây dựng project thực hành các kiến thức (mini project)
 • React-Redux
  • Giới thiệu Redux – redux action
  • Middleware cho Redux (redux saga, redux thunk….)
  • Form trong React – redux form
  • Xây dựng project thực hành các kiến thức (mini project)
 • Hoàn thiện các kiến thức áp dụng làm dự án : blog lập trình, CV online…
  • Lập trình bất đồng bộ với JS
  • Gọi Rest API
  • Tích hợp gọi API để lấy dữ liệu và đưa vào trang web.

 Support đề tài tốt nghiệp – kết thúc khoá học

Kết quả đạt được

- Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công nghệ REACTJS của Facebook trong 84 giờ cùng giảng viên có chuyên môn cao tới từ doanh nghiệp.

- Giúp bạn trở thành Web Deverloper chuyên nghiệp trên nền tảng ReactJS

- Tạo ra sản phẩm ứng dụng thực tế ngay trong khóa học và có kiến thức tiệm cận với nhu cầu rất cao từ phía doanh nghiệp

- Bạn hoàn toàn tự tin đển apply ngay tới các công ty phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng Developer phát triển ReactJS với mức lương cao 

Chính sách ưu đãi

 Chương trình Ưu đãi tháng 04

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước ngày 10/4

Giảm 100 – 300k/ hv khi đăng ký nhóm:

 

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort ascending Lịch học Thời gian Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký