Kết quả đạt được khi tham gia Khóa học lập trình Python

Khóa học lập trình Python tại Hà Nội của T3H giúp bạn những gì?

- Cơ hội nghề nghiệp ổn định với mức lương hàng tháng từ 1000 - 2300$.

- T3H cam kết bao đầu ra, hỗ trợ việc làm cho tất cả các học viên khi tốt nghiệp tại T3H.

- Nắm chắc những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python (một ngôn ngữ thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích).

- Rèn luyện và phát triển tư duy logic và kỹ năng lập trình của bản thân.

- Nắm chắc những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Web trên Python với Django Framework.

- Phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng ứng dụng web.

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng xây dựng và phát triển dịch vụ, đa dịch vụ với RESFUL Web Service và Microservice..

- Hoàn thành một project cuối khóa và tự tin khi phỏng vấn tại các công ty phần mềm ở vị trí Dev web Python.

- Nhận chứng nhận do Hệ thống đào tạo CNTT T3H cấp

Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học Python tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí:

 

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước ngày 10/4

Số giờ học:  100h
Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên: 
15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

Ai có thể tham gia khóa học lập trình Python tại T3H:

- Các bạn phi tin hoặc NonIT yêu thích lập trình.

- Sinh viên khoa CNTT ở các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học mong muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ Python và lập trình ứng dụng Web với Python

- Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình.

- Lập trình viên, người đi làm trong lĩnh vực CNTT có kế hoạch chuyển sang làm việc với Python hay muốn trang bị thêm kiến thức về ngôn ngữ Python.

Nội dung đào tạo

  
[ PHẦN 1: PHẦN 1: PYTHON CƠ BẢN ]
Thời lượng:  8  buổi
BUỔI 1:Cài đặt môi trường. Chương trình, biến, câu lệnh

- Viết được chương trình vào/ra dữ liệu và xử lý cơ bản

BUỔI 2: Lệnh điều khiển if

- Viết được chương trình với các điều kiện logic phân nhánh

BUỔI 3: Vòng lặp for/while

- Viết được chương trình có chứa vòng lặp

BUỔI 4: Kiểu dữ liệu String

- Nắm được các thao tác xử lý string: concat, format,split,
- join, find, index, substring ...

BUỔI 5: Kiểu dữ liệu String

- Nắm được các thao tác xử lý trên list, tuple: thêm, xóa phần tử, tìm kiếm, sắp xếp ...

BUỔI 6: Kiểu dữ liệu Set/Dictionary

- Nắm được các thao tác trên set/dictionary: thêm, xóa phần tử, phân nhóm dữ liệu, dùng dictionary mô tả đối tượng ...

BUỔI 7: Function, module

- Nắm được cách viết function, module

BUỔI 8: Làm việc với ngày giờ, file hệ thống

- Đọc, ghi file. Chuyển đổi ngày tháng sang String và ngược lại, cộng trừ thời gian

[ PHẦN 2:PYTHON NÂNG CAO ]
Thời lượng6 buổi
BUỔI 1: Lập trình hướng đối tượng: Class, Method, Attribute

- Khai báo đối tượng, viết được các phương thức và sử dụng để thao tác trên đối tượng

BUỔI 2: Lập trình hướng đối tượng: Inheritance, Property
- Thừa kế các Class, sử dụng getter, setter 
BUỔI 3: Làm việc với Json, Base64, CSV

- Chuyển đổi từ các object của Python sang các dạng dữ liệu text

BUỔI 4: Lệnh điều khiển if
- Dùng requests để gọi webservice. Gửi mail qua giao thức SMTP
BUỔI 5: Làm việc với thư viện hệ thống

- Sử dụng thư viện hệ thống để truy nhập file, thư mục, khởi động chương trình con

BUỔI 6: Làm việc với Thread/Process, xử lý ngoại lệ, unittest
- Xử lý song song, xử lý ngoại lệ, viết được unittest
 
[ PHẦN 3: DATABASE ]
Thời lượng4 buổi
BUỔI 1: Các lệnh thao tác trên SQL cơ bản

- Sử dụng các lệnh tạo bảng, thêm, sửa , xóa, tìm kiếm bản ghi

BUỔI 2: Liên kết các bảng trong SQL, các lệnh nâng cao

- Sử dụng được các lệnh JOIN, AGGREGATE, GROUP BY, HAVING

BUỔI 3: Làm việc với NoSQL

-  Thực hiện được các thao tác thêm mới, sửa xóa, tìm kiếm bản ghi trên MongoDB

BUỔI 4: Thiết kế DB cho ứng dụng web

- Biết cách xây dựng database từ yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng

[ PHẦN 4: FRONTEND ]
Thời lượng5 buổi
BUỔI 1: Các thẻ html

-  Nắm được cách sử dụng các thẻ html, sử dụng để tạo các trang web, component

BUỔI 2: Lập trình với javascript cơ bản

- Nắm được các lệnh và cấu trúc cơ bản trong javascript: khai báo biến, if, for, while, function, ...

BUỔI 3: Sử dụng javascript để điều khiển DOM

- Sử dụng javascript để xử lý các sự kiện, thay đổi nội dung của DOM và tạo các hiệu ứng

BUỔI 4: Các thuộc tính CSS

- Nắm được cách sử dụng các thuộc tính CSS để thay đổi màu sắc, kích thước, font chữ, ...

BUỔI 5: Sử dụng thư viện CSS bootstrap
- Sử dụng các class của bootstrap để tạo giao diện
 
[ PHẦN 5: DJANGO CƠ BẢN ]
Thời lượng5 buổi
BUỔI 1: Request, session, GET/POST method

-  Lấy được tham số từ request trong GET/POST method, biết cách trả về kết quả client

BUỔI 2: Template của Django

-Sử dụng được các cú pháp trong template của django: if, for, filter, render,...

BUỔI 3: Upload file, webservice, AJAX

-  Viết được chương trình vào/ra dữ liệu và xử lý cơ bản

BUỔI 4: Làm việc với Database qua ORM

-Sử dụng ORM để thực hiện các truy xuất đến database: Thêm mới, sửa xóa, tìm kiếm, sắp xếp ...

BUỔI 5: Mini Project 1

-  Nắm được kiến thức các buổi 24-26 để phát triển 1 mini project

[ PHẦN 6: DJANGO NÂNG CAO ]
Thời lượng13 buổi
BUỔI 1: Làm việc với form của Django

- Sử dụng form, modelform của django để tạo giao diện

BUỔI 2: Customize form với html

- Dùng html để tùy chỉnh form của django

BUỔI 3: Tìm kiếm, phân trang

- Thực hiện tìm kiếm, phân trang cho các bảng dữ liệu

BUỔI 4: Mini Project 2

- Sử dụng kiến thức các buổi đã học để phát triển 1 mini project

BUỔI 5: Admin panel, User, permission

- Sử dụng admin panel của django, sử dụng mô hình user/permission của django để thực hiện các chức năng đăng nhập và phân quyền

BUỔI 6: Custom User Model

- Tùy biến lại mô hình User của django

BUỔI 7: Base template, làm việc với layout

- Sử dụng base template để kế thừa các nội dung html, xây dựng layout cho ứng dụng (tab, navbar, sidebar....)

BUỔI 8: Mini Project 3

-Sử dụng kiến thức các buổi đã học để phát triển 1 mini project

BUỔI 9: RESTFUL service với DRF

- Dùng DRF để tạo RESTFUL webservice

BUỔI 10: Bảo mật API với JWT

- Dùng JWT để thực hiện đăng nhập, xác thực, phân quyền

BUỔI 11: CORS, ghép nối API với frontend

- - Biết cách cấu hình CORS để gọi webservice từ FrontEnd tới backend

BUỔI 12: Sử dụng git, deploy ứng dụng trên server

-Biết sử dụng git, cài đặt và cấu hình uwsgi, ngix để deploy ứng dụng trên server

BUỔI 13: Xây dựng & phát triển project cá nhân

- Mỗi người chọn 1 chủ đề và xây dựng một ứng dụng có giá trị sử dụng thực tiễn

Chính sách ưu đãi

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký