Regex trong Python - Tìm hiểu về biểu thức chính quy trong Python

Regex - Regular expression hay còn gọi là biểu thức chính quy trong Python.  Regex là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định. Bạn cũng có thể gọi Regex là một ngôn ngữ. Và hầu như ngôn ngữ lập trình nào cũng hỗ trợ Regular expression. Cùng tìm hiểu ngay về Regex trong Python và các hàm Regex trong bài viết dưới đây.

File trong Python - Tìm hiểu và làm việc với File trong Python

Chắc hẳn khi làm việc cùng Python hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, bạn cũng phải thành thạo các thao tác liên quan tới file trong Python. Trong nhiều chương trình, bạn có thể xử lý một số loại dữ liệu. Sau đó chương trình có thể xử lý số file này và  tạo ra các dữ liệu đầu ra. 

Tuy vậy, ngay sau khi chương trình kết thúc, bạn sẽ mất đi các dữ liệu này. Trong các ứng dụng thực tế, bạn sẽ cần phải lưu trữ dữ liệu của mình một cách an toàn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu nơi có thể lưu trữ, truy xuất cũng như thao tác với các file trong Python. Hay nói cách khác, bạn sẽ tìm hiểu về cách đọc file, ghi file, mở và đóng file bằng Python.

Package trong Python - Giải mã về Pakage trong Python

Bên cạnh các thành phần chính như list, mô đun hay toán tử, package cũng là một phần quan trọng bạn cần phải hiểu khi làm việc với Python. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về package trong Python cũng như cách nhập mô-đun trong Python.

Tệp CSV trong Python - Làm việc với tệp CSV trong Python

Python có một thư viện lớn các mô-đun đi kèm với phân phối của nó. Mô-đun csv cung cấp cho lập trình viên Python khả năng phân tích các tệp CSV (Giá trị phân tách bằng dấu phẩy). Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về tệp CSV và cách làm việc với tệp CSV trong Python.

Câu lệnh if else trong Python - Tất tần tật về câu lệnh if else trong Python

If else là một trong những câu lệnh cần thiết với lập trình Python. Câu lệnh này được sử dụng để quyết định một lệnh có được thực thi hay không. Đối với lập trình viên, đây sẽ là câu lệnh hữu ích và không thể bỏ qua. Cùng T3H tìm hiểu ngay về câu lệnh if else trong Python cùng các ví dụ minh họa cụ thể bạn nhé!

Mô đun trong Python - Tìm hiểu về hoạt động của Mô-đun trong Python

Được coi như một tệp chứa tất cả các chức năng mà bạn muốn đưa vào ứng dụng của mình. Mô đun trong Python được xem là một trong những công cụ cần thiết để lập trình viên dễ dàng sử dụng trong các chương trình khác  nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về mô đun trong Python và cách hoạt động của mô đun trong lập trình Python.

Từ khóa Global trong Python - Tìm hiểu về từ khóa Global trong Python

Biến trong Python là một trong những thành phần quan trọng trong quá trình làm việc với Python. Có ba loại biến là Global, Local, Nonlocal. Các biến khác nhau trong một chương trình python có phạm vi khác nhau. Tùy thuộc vào nơi nó được khai báo, biến có thể có hoặc không thể truy cập được bên trong một hàm. Đôi khi chúng ta sẽ cần sửa đổi một biến có bên trong một hàm từ bên ngoài phạm vi hiện tại của nó. Trong trường hợp như vậy, chúng ta sử dụng từ khóa toàn cục với tên biến.Trong bài viết này, T3H xin giới thiệu tới bạn biến, hay từ khóa Global trong Python.

Pages