LẬP TRÌNH JAVA WEB
Làm chủ kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), Làm chủ Java Core. Nắm vững mô hình và kiến thức nền tảng Spring MVC, Hibernate, Struts, JSF
Lập trình Java Android
Tạo ra ít nhất 05 sản phẩm ứng dụng thiết thực. Đạt yêu cầu Doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng. Làm chủ Java Core,OOP,Swing,AWT,Android Thời lượng: 135h(06 tháng)
Lập trình Web PHP & MySql
Master ngôn ngữ lập trình Web PHP&MySql. Thành Thạo HTML5, CSS3,JS,Lập trình OOP, MVC framework, Làm việc ngay khi tốt nghiệp, Thời lượng:135h(06 tháng)
Lập trình Web ASP.NET MVC với C#
Trở thành 01 lập trình viên chuyên nghiệp ASP.NET với ngôn ngữ lập trình C# ứng dụng công nghệ MVC. Làm chủ lập trình OOP.
Kiểm thử phần mềm Tester
Trở thành Kiểm thử viên chuyên nghiệp, làm chủ các quy trình, kĩ thuật kiểm thử, thành thạo Test case,Plantest, ToolTtest..Nâng cao với automationr test - selenium.
AUTOMATION TEST SILENIUM
Nắm chắc kiến thức về kiểm thử tự động - Có kĩ năng thực hành, xây dựng framework kiểm thử tự động chức năng của ứng dụng Web với Selenium 2.0 sử dụng Java

Lịch Khai Giảng các khóa ngắn hạn

Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LTESTCB 1909E

Tester Basic

11/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 1909E

Lập trình PHP

19/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1909E

Lập trình Java Web

20/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LFE 1909E

Lập trình Front - end

21/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1909E

Lập trình ASP.Core

21/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1909E

Lập trình Python

25/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1909E

Lập trình Java - Android

30/09/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký

Hàng nghìn học viên T3H đang làm việc tại đâu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7

Đăng ký học