LẬP TRÌNH FRONT-END
Khóa đào tạo chuyên sâu về Lập trình front-end với HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, angularJS, sacc, React, nắm chắc công nghệ UI developer, UX developer
Lập trình Java Android
Tạo ra ít nhất 05 sản phẩm ứng dụng thiết thực. Đạt yêu cầu Doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng. Làm chủ Java Core,OOP,Swing,AWT,Android Thời lượng: 135h(06 tháng)
Lập trình Web PHP & MySql
Master ngôn ngữ lập trình Web PHP&MySql. Thành Thạo HTML5, CSS3,JS,Lập trình OOP, MVC framework, Làm việc ngay khi tốt nghiệp, Thời lượng:135h(06 tháng)
Lập trình Web ASP.NET MVC với C#
Trở thành 01 lập trình viên chuyên nghiệp ASP.NET với ngôn ngữ lập trình C# ứng dụng công nghệ MVC. Làm chủ lập trình OOP.
Kiểm thử phần mềm Tester
Trở thành Kiểm thử viên chuyên nghiệp, làm chủ các quy trình, kĩ thuật kiểm thử, thành thạo Test case,Plantest, ToolTtest..Nâng cao với automationr test - selenium.
AUTOMATION TEST SILENIUM
Nắm chắc kiến thức về kiểm thử tự động - Có kĩ năng thực hành, xây dựng framework kiểm thử tự động chức năng của ứng dụng Web với Selenium 2.0 sử dụng Java

Lịch Khai Giảng các khóa ngắn hạn

Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LPHP1804E 1

Lập trình PHP

15/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND1804E 1

Lập trình Java - Android

15/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA1804E 1

Lập trình Java Web

15/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP1804E

Lập trình ASP.net

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTNC 1804E

Lớp Automation test

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LĐH2D 1804E

Đồ họa 2D

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1804E

Tester Basic

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA1804E 2

Lập trình Java Web

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND1804E 2

Lập trình Java - Android

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP1804E 2

Lập trình PHP

27/04/2018 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký

Đăng ký học

Facebook Comments Box