LẬP TRÌNH FRONT-END
Khóa đào tạo chuyên sâu về Lập trình front-end với HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, angularJS, sacc, React, nắm chắc công nghệ UI developer, UX developer
Lập trình Java Android
Tạo ra ít nhất 05 sản phẩm ứng dụng thiết thực. Đạt yêu cầu Doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng. Làm chủ Java Core,OOP,Swing,AWT,Android Thời lượng: 135h(06 tháng)
Lập trình Web PHP & MySql
Master ngôn ngữ lập trình Web PHP&MySql. Thành Thạo HTML5, CSS3,JS,Lập trình OOP, MVC framework, Làm việc ngay khi tốt nghiệp, Thời lượng:135h(06 tháng)
Lập trình Web ASP.NET MVC với C#
Trở thành 01 lập trình viên chuyên nghiệp ASP.NET với ngôn ngữ lập trình C# ứng dụng công nghệ MVC. Làm chủ lập trình OOP.
Kiểm thử phần mềm Tester
Trở thành Kiểm thử viên chuyên nghiệp, làm chủ các quy trình, kĩ thuật kiểm thử, thành thạo Test case,Plantest, ToolTtest..Nâng cao với automationr test - selenium.
AUTOMATION TEST SILENIUM
Nắm chắc kiến thức về kiểm thử tự động - Có kĩ năng thực hành, xây dựng framework kiểm thử tự động chức năng của ứng dụng Web với Selenium 2.0 sử dụng Java

Lịch Khai Giảng các khóa ngắn hạn

Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LGD1706E

Khóa giao diện

10/06/2017 Thứ 2 - 6 18h - 21h Đăng ký
DH2D1706E

Đồ họa ngành in ấn quảng cáo

10/06/2017 Thứ 2 - 4 18h - 21h Đăng ký
LAND1706E

Lập trình android

15/06/2017 Thứ 3 - 5 18h - 21h Đăng ký
LPHP1706E

Lập trình PHP

20/06/2017 Thứ 2 - 4 18h - 21h Đăng ký
TesterCB1706E

Kiểm thử phần mềm cơ bản

21/06/2017 Thứ 3 - 7 18h - 21h Đăng ký
LASP1706E

Lập trình ASP.net

27/06/2017 Thứ 5 - CN 18h - 21h Đăng ký
LGD1706E2

Khóa giao diện

29/06/2017 Thứ 4 - 6 18h - 21h Đăng ký