Mục tiêu khoá học Lập trình Front-End với Angular 

- Học viên nắm chắc và vận dụng được các thể HTML5, CSS3, JavaScript, JS từ cơ bản đến nâng cao nhằm ứng dụng vào các dự án một cách linh hoạt

 - Vận dụng frameworks bootstrap để hoàn thiện web front-end đầy đủ, thực tế bằng công nghệ tiên tiến

Đối với Angular 5 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về Components basic đến nâng cao sử dụng Angular CLI, Tempaltes, interpolation và Directives, Data binding và pipes, NgModule, Xử lý trên Form, Dependency Injection, services, Http services, Navigation và routing.. nhằm ứng dụng xây dựng chức năng trong các dự án.

- Tạo các ứng dụng single-page với Angular là một các frameworks front end tiên tiến nhất hiện nay

- HV Phát triển ứng dụng web hiện đại, phức tạp, đáp ứng và có thể mở rộng với Angular 5 - 7

- Học viên nắm chắc Cách thức triển khai dự án front-end Angular, đưa vào ứng dụng thực tế

- Nhận chứng nhận do Hệ thống T3H Hà Nội cấp sau khi hoàn thành project cuối khoá.

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau quá trình học với các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí                        Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước  ngày 10/4

 

 

 
Số giờ học 75h
Thời gian học 2 buổi/ tuần
Số học viên 15-22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

Người đi làm mong muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức về Angular, Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, học viên các đơn vị đào tạo lập trình viên và các học viên yêu thích về CNTT

Nội dung đào tạo

Khóa học frontend html, css, js

Lập trình Frontend với Angular  (25 buổi) - 75 (giờ)

 

Buổi 1: Giới thiệu về HTML5, tập hợp các tags HTML5

Buổi 2: Giới thiệu về CSS3, Các thuộc tính của CSS

Buổi 3: CSS Selector, boxmodel , display, position  trong CSS

Buổi 4:  Thực hành dựng layout đơn giản bằng HTML và CSS

Buôi 5: Giới thiệu về bootstrap 4.

Buổi 6: Thực hành bootstrap 4, áp dụng làm một trang chủ thương mại điện tử

Buổi 7: Giới thiệu về JavaScript, mô hình client side và server side, kiểu dữ liệu, toán tử. Vòng lặp, câu lệnh điều kiện

Buổi 8: Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi, mảng dữ liệu và các bài toán trên mảng

Buổi 9: Giới thiệu về Object, Json . Thực hành các bài toán xử lý chuỗi và mảng.

Buổi 10. Giới thiệu về function, callback trong js, Đồng bộ và bất đồng bộ.

Buổi 11:  Giới thiệu về Typescript.

Buổi 12: Typescript cơ bản

Buổi 13: Tổng quan về Angular 5, các tool sử dụng, Angular CLI

Buổi 14: Xây dựng một ứng dụng angular 5 đơn giản

Buổi 15: Giới thiệu về Components

Buổi 16: Component nâng cao, tạo Components sử dụng Angular CLI

Buổi 17: Tempaltes, interpolation và Directives

Buổi 18: Data binding và pipes

Buổi 19: NgModule, Xử lý trên Form

Buổi 20: Dependency Injection, services

Buổi 21: Http services

Buôi 22: Navigation và routing

Buổi 23: Phân quyền và xác thực, giới thiệu về json web token.

Buổi 24: Thực hành làm một site thương mại điện tử bằng bootstrap và angular 5

Buổi 25: Bảo vệ đề tài, tổng kết học phần

 

Kết quả đạt được

– Nắm được các thẻ HTML thường dùng

– Nắm bản chất và các thuộc tính trong CSS

– Vận dụng JavaScript và Jquery để xử lý các bài toán về hiệu ứng và xử lý sự kiện trên giao diện

 - Tối ưu hóa CSS trong quá trình xây dựng giao diện website khi sử dụng SASS

- Nắm được kiến thức React Basic

- Vận dụng frameworks bootstrap để hoàn thiện web front-end đầy đủ, thực tế bằng công nghệ tiên tiến

Đối với Angular 5 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 5

- Tìm hiểu các khái niệm Components basic đến nâng cao sử dụng Angular CLI, ứng dụng trong dự án thực tế

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về Tempaltes, interpolation và Directives, Data binding và pipes, NgModule, Xử lý trên Form, Dependency Injection, services, Http services, Navigation và routing.. nhằm ứng dụng xây dựng chức năng trong các dự án.

- Tạo các ứng dụng single-page với Angular là một các frameworks front end tiên tiến nhất hiện nay

- HV có khả năng Phát triển ứng dụng web hiện đại, phức tạp, đáp ứng và có thể mở rộng với Angular 5 - 7

- Nắm chắc Cách thức triển khai dự án front-end Angular, đưa vào ứng dụng thực tế

- Học viên làm được việc ngay tại các công ty lớn

Chính sách ưu đãi

Chương trình Ưu đãi tháng 04

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước ngày 10/4

Giảm 100 – 300k/ hv khi đăng ký nhóm

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký