Lập trình Android

Làm chủ Java Core OOP - Lập trình từ cơ bản đến nâng cao Java Android
Hướng dẫn các chức năng nâng cao trong Android.
Nâng cấp kỹ thuật lập trình, quản lý và tối ưu ứng dụng
Hỗ trợ học viên sáng tạo các ứng dụng với những tính năng đặc sắc do chính mình nghĩ ra.

Khác biệt về đào tạo của T3H

 1. Thời lượng đào tạo của chúng tôi từ lên đến 135h, thực tế còn nhiều hơn vậy, thời gian đào tạo 06 tháng thay vì 2- 4 tháng (Không đủ thời gian để bạn hiều sâu được bản chất) và luôn cao hơn các đơn vị khác
 2. Hệ thống giáo trình chuyên nghiệp bản quyền không Copy, chỉnh sửa, Chắp vá như giáo trình các đơn vị đào tạo khác
 3. Giáo trình được biên soạn và luôn update công nghệ mới nhất dựa trên kinh nghiệm thực tế doanh nghiệp do đội ngũ giảng viên hùng hậu và sự đóng góp kiến thức từ các giảng viên đến từ khối doanh nghiệp hiện là các Leader, TeamLeader các công ty phần mềm lớn đang  giảng dạy tại T3H
 4. Giáo trình bao gồm bản cứng và hệ thống giáo trình điện tử trên cổng portal trực tuyến bản quyền http://portal.t3h.vn/ mà các hệ thống đào tạo khác không thể có được. Để học viên ngoài học trên lớp, trên sách giáo trình mà có thể tự học, nghiên cứu và ôn tập kiến thức tại nhà.
 5. Học viên kết nối với chúng tôi được join vào các Group kín về chuyên môn để chia sẻ tài liệu, kiến thức , việc làm và  được support kiến thức 24/24.
 6. Ngoài ra t3h còn xây dựng hệ thống hỗ trợ cổng học liệu lớn nhất cả nước hoàn toàn Free để học viên, Deverloper thậm chí cả giảng viên các trường Đại Học tra cứu như kênh youtube: https://www.youtube.com/user/HOCLAPTRINH, http://tailieuhoctap.vn/
 7. T3H thực sự là một đơn vị đào tạo uy tín và chất lượng thông qua hệ thống thành tích giải thưởng của chúng tôi đã được các cơ quan ban ngành xác nhận (xem thêm).
 8. Sinh viên kết thúc khóa học được doanh nghiệp lớn như Misa, Samsung, Fsoft, Tinh vân, Vnext, Vmodev Technology Group… phỏng vấn trực tiếp ngay tại hệ thống của chúng tôi, và đi làm ngay  với mức lương “khủng”

Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia: 

Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Kết quả đạt được

ANDROID T3H Chuyên sâu kiến thức, thực tập cùng Doanh Nghiệp.

Bạn có thể tạo ra ít nhất 5 sản phẩm ứng dụng thiết thực, ý nghĩa và đáp ứng đủ, đạt yêu cầu Doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng.

Bảo vệ project và phỏng vấn trực tiếp với nhà Tuyển dụng.

PHẦN I - JAVACORE

-> Nắm chắc Javacore; phân tích và giải quyết các bài toán theo Lập trình HĐT;

-> Xây dựng các bài toán quản lý trên Java. -> Lập trình giao diện SWING & AWT

+ Các đối tượng JFrame, JPanel,JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar

+) Cách sử dụng CardLayout & NullLayout

+) Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.

o UI LookAnd Feel cho JFrame. o Cách bố trí JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar trong JPanel cho từng bài toán giao diện

o Xử lý các sự kiện ActionListener, KeyListenser

+) Ánh xạ đối tượng trong Java

-> Sử dụngThread, Xử lý với file âm thanh game .wav, .mid

-> Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa; xử lý va chạm, đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong Java.

-> Xây dựng project App/Game theo từng Level.

DEMO SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN T3H: tại đây

 

PHẦN II - ANDROID

-> Cài đặt môi trường Android, Cài đặt và chạy máy ảo Genimotion.

-> Thực hành xử lý giao diện layout với các đối tượng Layout và view, Thực hành vẽ trong CustomView

-> Thực hành in log và check các trạng thái của Activity bằng LogCat và các sự kiện Click của các View ánh xạ

-> Chuyển đổi layout hiển thị giữa các Activity, xây dựng và trao đổi dữ liệu qua lại giữa Activity.

-> Thực hành với các dạng Drawable android để tạo giao diện các layout, Custome giao diện Progressbar, button, Editext, TextView, Các bài toán Animation dùng AnimationDrawable

===> Tạo mini Game ứng dụng.

-> Xử lý Thread trong Android và viết các ứng dụng.

-> Viết ứng dụng đa nhiệm với các đối tượng Handler, Đối tượng Asyntask

-> Xây dựng danh sách item animal bằng ListView, ScrollView và Xây dựng Navigation bar và các page hiển thị.

-> Thực hành xây dựng màn hình giao diện bằng Fragment

-> Thực hành xây dựng database cho Game.

-> Thực hành xây dựng broadcast lắng nghe các thao tác của người dùng, xây dựng Servicelocal và remote.

-> Lấy và hiển thị danh sách các bài hát trong bộ nhớ External bằng ListView, xây dựng giao diện chơi nhạc, sử dụng MediaPlayer.

-> Thực hành sử dụng đối tượng SoudPool để chơi các bài nhạc game, Xây dựng LiveWallPaper ứng dụng

-> Viết ứng dụng đa phương tiện với Đối tượng GoogleMap, thực hành lồng khung tranh vào layout và chụp ảnh bằng đối tượng CameraCamera , xây dựng View để soạn tin nhắn, nhắn tin trên screen, sử dụng WindowManager và Service WindowManager,.....

-> Xây dựng các phương thức đổi màu background của layout để test bộ cảm biến trên thiết bị.

-> Thực hành xây dựng kết nối client-server để chat text -> Xây dựng các ứng dụng App/ Game chất lượng cao, fix bug.

DEMO SẢN PHẨM CUỐI KHÓA: Tại đây

 

 

Bảo vệ project và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Thực tập và làm việc trong 4 - 6 tháng.

Nội dung đào tạo

1.  Ngôn ngữ Java trong lập trình ứng dụng trên android

 • Giới thiệu lập trình ứng dụng Java
 •  Lập trình hướng đối tượng
 • Các vấn đề liên quan đến phương thức
 • Array và array list
 • Các vấn đề lien quan đến lớp và đối tượng
 • Kế thừa (Inhertance)
 • Tính đa hình (Polymorphism)
 • Các cấu trúc câu lệnh cho Java
 • Cách xử lý với đa luồng Multi Thread
 • Các giao thức và cách kết nối như HTTP, TCP IP trong java

2.  Sự phát triển các ứng dụng di động

 • Một số hệ điều hành trên thiết bị di động
 • Quá trình phát triển của hệ điều hành android
 • Kiến trúc của hệ điều hành android
 • Thiết lập môi trường lập trình ứng dụng

3. Ứng dụng và Activity 

 • Các loại ứng dụng trong android
 • Cấu trúc của một Project ứng dụng Android
 • Activity & các loại Activity
 • Các tài nguyên trong ứng dụng Android

 4.   Xây dựng giao diện ứng dụng 

 • Các loại layout
 • Tạo và sử dụng Fragment
 • Các điều khiển thường dung trong ứng dụng
 • Menu & Action Bar
 • Tạo và sử dụng các loại Dialog
 • Toast & Notification
 • Tạo và sử dụng Custom View
 • Các loại Adapter & kết nối dữ liệu

5.   Intents 

 • Các intents có sẵn trong android
 • Intentn và Data URL
 • Dử dụng Component gọi trực tiếp Activity
 • Bộ lọc Intents & Broadcast Reciever

6.  Khai thác dữ liệu internet: 

 • Kết nối đến tài nguyên internet
 • Xử dụng XML Pull Parser để lấy dữ liệu
 • Download Manager & Internet Sẻvice
 • Kết nối đến Google App Engine

7.  Lưu trữ, phục hồi và chia sẻ dữ liệu:

 • Các phương thức lưu trữ dữ liệu trong android
 • Lưu trữ dữ liệu đơn giản Shared Preference
 • Preference Framework & Preference Activity
 • Lưu trữ trạng thái của ứng dụng
 • Thao tác dữ liệu trên tập tin hệ thống

 8. Database & Content Provider 

 • Khái niệm cơ sở dữ liệu trong Android
 • Giới thiệu và thao tác với SQLite
 • Content Value & Cursors
 • Thao tác dữ liệu với Content Providers
 • Chức năng tìm kiếm trong ứng dụng
 • Các loại content Provider có sẵn trong android

9.   Services:

 • Giới thiệu về services
 • Sử dụng Background Worker Threads
 • Sử dụng Alarms

10.   Các điều khiển nâng cao

 • Thiết kế theo kích thước và độ phân giải
 • Android Text-to-Speech và nhận dạng giọng nói
 • Các chuyển hoạt animation
 • Các dạng tài nguyên Drawable nâng cao
 • SurfaceView và tạo đối tượng 3D
 • Copy & Pase trong Clipboard
 • Thao tác Touch Screen trong android

 11.    Xây dựng ứng dụng Home Screen 

 • Tạo ứng dụng dạng Widgets
 • Tạo và sử dụng Collection View Widget
 • Tạo và sử dụng Live Folder
 • Quick Search Box
 • Live Wallpaper

 12.    Xây dựng ứng dụng bản đồ: 

 • Sử dụng Location-Based Services
 • Tìm vị trí
 • Sử dụng Proximity Alerts
 • Sử dụng Geocoder
 • Làm việc với Map-Base Activity 

13.   Xây dựng ứng dụng Multimedia 

 • Tạo trình chiếu Audio & Video
 • Làm việc với Audio Record & Audio Track
 • Sound Pool, Audio & Video Effect
 • Truy cập Media Store với Media Scanner

 

 14.   Tương tác với các thiết bị tích hợp 

 • Kết nối và sử dụng Bluetooth
 • Quản lý mạng và kết nối internet
 • Truyền tải dữ liệu qua wifi
 • Các bộ cảm biến trong android
 • Near Fiel commucation

15. Telephone & SMS

 • Telephone & Khởi tạo cuộc gọi
 • Quản lý trạng thái cuộc gọi
 • Sử dụng SMS & MM

 16. Thiết lập môi trường lập trình Android NDK

 •  Giới thiệu Android NDK
 • Cài đặt Cygwin, Ant và một số công cụ hỗ trợ

 17. Làm việc với Native Project

 • Tìm hiểu về AndroidDebugBridge và Project Configuration
 • Sử dụng C/C++ trong Java
 • Biên dịch Native code từ Eclipse

18. Sử dụng JNI trong lập trình nâng cao

 • Làm việc với Java primitive
 • Lưu trữ dữ liệu với Native key/value
 • Tham chiếu đối tượng Java từ Native code
 • Lưu trữ tham chiếu đối tượng với Store
 • JNI trong C++
 • Xử lý các ngoại lệ trong JNI

19. Sử dụng lại Java trong Native code

 • Đồng bộ hóa tiến trình Java và Native
 • Gọi Java từ Native code
 • Xử lý dòng lệnh Java trong tiến trình Native
 • Định nghĩa các phương thức JNI
 • Xử lý Bitmap và chỉnh sửa Camera từ Native code

 20. Ứng dụng Native code

 • Tạo Native Activity
 • Xử lý các sự kiện trong Activity
 • Tiến trình UI, Native và kiến trúc Android_app
 • Truy xuất Native Window và Native Time
 • Cơ chế Reflection và các bảo mật

21. Đồ họa với OpenGL ES

 • Khởi tạo đối tượng OpenGL ES
 • Đọc kết cấu PNG với bộ quản lý Asset
 • Nạp các bộ kết cấu trong OpenGL ES
 • Làm việc với các Sprite
 • Thông dịch các Tile map và đối tượng đệm

 

22. Xử lý âm thanh trong OpenGL ES

 • Lập trình với OpenGL ES 
 • Tạo bộ máy OpenGL ES và quản lý đầu ra
 • Thực thi các tập tin âm thanh
 • Quản lý phát âm thanh ở chế độ ẩn
 • Tạo và thực thi tập tin âm thanh với hàng đợi đệm

23. Quản lý thiết bị Nhập và các bộ Cảm biến

 • Tương tác với Android
 • Xử lý sự kiện Touch
 • Dò các sự kiện từ bàn phím, bàn rê và bi lăn
 • Quản lý các bộ cảm biến trên thiết bị 
 24. Sử dụng các bộ thư viện có sẵn
 • Lập trình với các mẫu thư viện chuẩn
 • Tăng tốc độ biên dịch trên Android
 • Sử dụng các bộ thư viện ngoài
 • Sử dụng các biến Makefile

HƯỚNG DẪN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thời lượng - Bằng Cấp

Thời lượng: 120h học chính thức, 15h hỗ trợ kiến thức và bổ trợ đồ án - tuần 02 buổi mỗi buổi 3 giờ

Hoàn thành khóa “Lập trình thiết bị di động trên Android”, học viên sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các công ty liên kết với Trung tâm trong việc hợp tác tuyển dụng và cung cấp nguồn nhân lực (VNG, FPT, GameLoft, …) với các vị trí làm việc sau:

• Lập trình viên Android

• Chuyên viên phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Developer) Ngoài ra, học viên còn có thể sáng tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận - Nhận chứng chỉ lập trình viên ANDROID do trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh cấp 

- HỌC PHÍ GỐC: 8,600,000 VNĐ

- ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỐT NHẤT

Đăng ký học

Facebook Comments Box