Mục tiêu khoá học

- Nắm chắc các kiến thức về C# cơ bản và nâng cao, làm chủ được kiến thức về OOP (4 tính chất của OOP, class, object..)

- Hiểu và triển khai được CSDL với SQL SERVER 2022 trong dự án

- Làm chủ công nghệ Net 7, các điểm mạnh và cải tiến của C#11 

- Triển khai được ASP.NET CORE MVC VÀ ENTITYFRAMEWORK CORE

- Xây dựng và triển khia được dự án thực tế ứng dụng web WEB API 

- Nhận chứng nhận do Viện CNTT T3H Hà Nội cấp sau khi hoàn thành project cuối khoá.

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau quá trình học với các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí: Nhận ưu đãi 40% cho Học viên khi đăng ký sớm
Số giờ học:  90h
Thời gian học:
2 buổi/ tuần
Số học viên:  15 - 18 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Khóa học lập trình C# .NET 7 dành cho các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
- Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn trở thành lập trình viên công nghệ .NET

Nội dung đào tạo

  
[ PHẦN 1: C# CƠ BẢN VÀ OOP ]
Thời lượng:  7 buổi
BUỔI 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu, khai báo biến, hằng số, toán tử. Làm quen với GIT, cách quản lý code trên GIT.
BUỔI 2: Vòng lặp và câu lệnh điều kiện, các bài tập thực hành
BUỔI 3: String và String buider, Array và các thuật toán với Array
BUỔI 4:ValueTuple, Exception và Exception Handling, tham chiếu, tham trị
BUỔI 5:Giới thiệu về lập trình Hướng đối tượng. Object, Class
BUỔI 6:Các tính chất của lập trình hướng đối tượng (Tính đóng gói và tính kế thừa)
BUỔI 7: Các tính chất của lập trình hướng đối tượng (Tính đa hình và trừu tượng)
  
[ PHẦN 2: C# ADVANCE ]
Thời lượng:  3  buổi
BUỔI 1: Collection, Dictionary và Genneric và các thuật toán với tập hợp trong C#
BUỔI 2: Linq và các hàm LinQ hay dùng,áp dụng cho các kiểu dữ liệu nguyên thủy
BUỔI 3: Delegate, Events và Extension method, cách thức xây dựng các Library với Extension method
  
[ PHẦN 3: SQL SERVER 2022 VÀ CSDL ]
Thời lượng:  3  buổi
BUỔI 1: Sức mạnh của SQL server 2022, các câu lệnh xây dựng CSLD (DDL command) trong SQL
BUỔI 2: Cách phân tích thiết kế CSDL của 1 hệ thống (CRM, Ecommerce)
BUỔI 3: Các câu lệnh thao tác và truy vấn, Stored Procedured trong SQL server
  
[ PHẦN 4: NET 7 ]
Thời lượng:  3  buổi
BUỔI 1: Introduce Net 7, các điểm mạnh và cải tiến của C#11
BUỔI 2: Middleware, pipeline, Global Handle exception trong Net 7
BUỔI 3: Dependency Injection, life cycle request, response trong Net 7
  
[ PHẦN 5: ASP.NET CORE MVC VÀ ENTITYFRAMEWORK CORE ]
Thời lượng:  10  buổi
BUỔI 1: Giới thiệu về mô hình MVC, controller, Action, model, cách sử dụng ViewBag, ViewData
BUỔI 2: RenderBody, Render Section, PartialView, Thiết kế layout với project Thương mại điện tử
BUỔI 3: JQuery và Ajax, Thao tác với Form
BUỔI 4: Cookie và Session, ứng dụng Session để tạo và làm việc với giỏ hàng trong Ecommerce
BUỔI 5: EntityFramework Core (EF core), Sử dụng CodeFirst để migration ra database
BUỔI 6: Chuyên sâu truy vấn dữ liệu với EF core (Select, join, group by...)
BUỔI 7: Authentication và Authorization với IdentitySever 4. Tích hợp IdentitySever 4 vào project Ecommerce
BUỔI 8: Giới thiệu về design pattern Repository và Unit Of Work. Áp dụng cho project Ecommerce
BUỔI 9: Xây dựng các service xử lý các bussiness domain của Ecommerce
BUỔI 10: Hoàn chỉnh trang chi tiết sản phẩm với các service và MVC
  
[ PHẦN 6: WEB API ]
Thời lượng:  4  buổi
BUỔI 1: Giới thiệu về Web api, Restfull API, HttpVerb, Http status
BUỔI 2: Bảo mật API với JWT để Authen và Authorization
BUỔI 3: Thực hành viết API Get/Post/Put/Delete với CSDL bằng EntityFramework và Dapper
BUỔI 4: Test Api bằng Postman, Giới thiệu HttpClient. -Hướng dẫn sử dụng HttpClient để gọi các API

Kết quả đạt được

- Nắm chắc các kiến thức về C# cơ bản và nâng cao, làm chủ được kiến thức về OOP (4 tính chất của OOP, class, object..)

- Hiểu và triển khai được CSDL với SQL SERVER 2022 trong dự án

- Làm chủ công nghệ Net 7, các điểm mạnh và cải tiến của C#11 

- Triển khai được ASP.NET CORE MVC VÀ ENTITYFRAMEWORK CORE

- Xây dựng và triển khia được dự án thực tế ứng dụng web WEB API 

 Hoàn thành dự án có sản phẩm thực tế ngay sau khóa học 4 tháng
 

Nhận chứng chỉ do Viện CNTT T3H cấp. Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Chính sách ưu đãi

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký