Mục tiêu khoá học

- Nắm được góc nhìn tổng quan về website: thành phần, thực tế cần gì tạo ra web.

- Nắm vững quy trình hoạt động của mô hình MVC Xây đựng hoàn chỉnh Web application với ASP.NET MVC Web API

- Trở thành 01 lập trình viên chuyên nghiệp ASP.NET MVC Web API, có khả năng quản lý và tối ưu ứng dụng, nắm bắt kip thời các công nghệ mới nhất

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ truy vấn LINQ, Trao đổi với CSDL thông qua Entity Framework

- Xây dựng ứng dụng web hướng dịch vụ (WCF).

- Nhận chứng nhận do Viện CNTT T3H Hà Nội cấp sau khi hoàn thành project cuối khoá.

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau quá trình học với các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí: Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký sớm
Số giờ học:  135h
Thời gian học:
2 buổi/ tuần
Số học viên:  15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Khóa học lập trình asp.net dành cho các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
- Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn trở thành lập trình viên công nghệ .NET

Nội dung đào tạo

  
[ PHẦN 1: XÂY DỰNG GIAO DIỆN WEBSITE VỚI HTML5, CSS3,JAVASCRIPT, JQUERY ]
Thời lượng:  14  buổi
BUỔI 1: Tìm hiểu HTML5 và hệ thống thẻ HTML5
BUỔI 2: Định dạng giao diện bằng CSS3, bố cục trang web với thẻ HTML5 và CSS3
BUỔI 3: String và String buider, mảng dữ liệu, các thao tác với mảng
BUỔI 4: Tìm hiểu về Web Responsive và framework Bootstrap 3
BUỔI 5: Áp dụng Bootstrap 3 vào xây dựng giao diện web
BUỔI 6: Xây dựng trang thương mại điện tử cơ bản (thực hành xây dựng trang chi tiết sản phẩm)
BUỔI 7: JavaScript cơ bản
BUỔI 8: Jquery cơ bản, Jquery selector, jQuery Effects và Jquery Ajax
BUỔI 9: Jquery cơ bản, Jquery selector, jQuery Effects và Jquery Ajax
BUỔI 10: Hoàn thiện trang chi tiết sản phẩm (áp dụng html5, css3, js)
BUỔI 11: Giới thiệu về Angular 5 và một số framework js
BUỔI 12: Hệ thống kiến thức và duyệt đề tài + support project Frontend.
BUỔI 13: Hệ thống kiến thức và duyệt đề tài + support project Frontend.
BUỔI 14: Hệ thống kiến thức và duyệt đề tài + support project Frontend

 

[ PHẦN 2: C# CƠ BẢN ]
Thời lượng:  09   buổi
BUỔI 1: Giới thiệu về C#, kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử
BUỔI 2: Vòng lặp và câu lệnh điều kiện, các bài tập thực hành
BUỔI 3: String và String buider, mảng dữ liệu, các thao tác với mảng
BUỔI 4: Ép kiểu, xử lý ngoại lệ, tham chiếu, tham trị
BUỔI 5 : Giới thiệu về Collection, và genneric trong C#
BUỔI 6: Giới thiệu về lập trình Hướng đối tượng. Object, Class
BUỔI 7: Các tính chất của lập trình hướng đối tượng (Tính đóng gói và tính kế thừa)
BUỔI 8: Các tính chất của lập trình hướng đối tượng (Tính đa hình và trừu tượng)
BUỔI 9: Thực hành lập trình hướng đối tượng
 

 

[ PHẦN 3: Xây dựng ứng dụng web với Asp.net MVC+ Web API  ]
Thời lượng:  21   buổi
I - SQL server và Entity framework (5 buổi)
BUỔI 1: Tổng quan về SQL server
BUỔI 2: Cách phân tích thiết kế CSDL của 1 hệ thống
BUỔI 3: Giới thiệu về Entity framework
BUỔI 4: Hướng dẫn sử dụng code first trong việc tạo và kết nối CSDL
BUỔI 5: Sử dụng Linq để truy vấn dữ liệu

 

II - Xây dựng web thương mại với Asp.net (16 buổi)
BUỔI 1: Tổng quan về mô hình ASP.NET MVC; Asp.net Core, Application structure, life cycle
BUỔI 2: Asp.net Middleware, các cấu hình trong Asp.net core
BUỔI 3: Giới thiệu về nguyên lý Rest, Restfull API và web api, Sử dụng postman để test các Web api
BUỔI 4: Giới thiệu về mô hình MVC, controller, Action, model
BUỔI 5: View model, DTO, giới thiệu về thư viện automapper. Thực hành CRUD đơn giản
BUỔI 6: Xây dựng Framework sử dụng pattern repository và unit of work
BUỔI 7: Xây dựng Framework sử dụng pattern repository và unit of work (tiếp theo)
BUỔI 8: Asp.net Core Dependency Injection. Kết nối với DB và hoàn thiện form
BUỔI 9: Handle exception và response data
BUỔI 10: Làm việc với Asp.net Identity (Quản lý users và phân quyền)
BUỔI 11: Asp.net Identity phần 2. tạo hệ thống các api hoàn chỉnh
BUỔI 12: Bảo mật API (JWT, OAuth) và cách đón, truyền tham số từ giao diện
BUỔI 13: Giới thiệu qua về các framework JS (Reactjs, Angular, Vue), Axios
BUỔI 14-16: Triển khai và support Project (Thực hành tạo chi tiết sản phẩm và web thương mại điện tử; cấu hình và triển khai ứng dụng

Kết quả đạt được

Nắm chắc các kiến thức về C# cơ bản và các kiến thức về OOP (4 tính chất của OOP, class, object..)
 

Hiểu rõ về Entity framework và truy vấn dữ liệu sử dụng Linq và có thể xây dựng hoàn chỉnh website ASP.NET với ngôn ngữ lập trình C# ứng dụng công nghệ MVC Web API

 

Nắm vững quy trình hoạt động của mô hình MVC, vòng đời của MVC .Tự phân tích thiết kế CSDL, Sử dụng thành thạo SQL server management

 

Hoàn thành ít nhất 3 sản phẩm thực tế ngay sau khóa học 4 tháng

 

Nhận chứng chỉ do Viện CNTT T3H cấp. Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Chính sách ưu đãi

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký