Tăng trưởng ‘nóng’  ngành công nghệ thông tin ồ ạt tuyển người  – Đâu là giải pháp?

Xuất phát từ thực tế trên, Hệ thống đào tạo CNTT T3H được coi là một trong những mô hình giáo dục tiên tiến và khép kín. Chúng tôi, đem đến những giải pháp "GIÚP" doanh nghiệp tiết kiệm 60% chi phí, thời gian tuyển dụng của công ty. Mặt khác, đảm bảo nhân viên đáp ứng được ngay công việc và gắn bó với công ty lâu dài từ 1-5 năm